Dokumentasjon og forskning

Cardinova AB i Uppsala produserer Eskimo-3 fiskeolje. Produksjonen av fiskeoljen ble satt i gang som direkte resultat av forskningen på universitetet i Uppsala, hvor professor Tom Saldeen deltok. Professor Saldeen regnes som en av verdens ledende eksperter på de helsemessige fordeler ved bruk av naturlig fiskeolje. Eskimo ble registrert som eget varemerke i 1991.

Det er knyttet over 130 vitenskapelige publikasjoner til Eskimo-3, hvor flere av de er kliniske studier. Trykk på lenkene under for å se oversikt over studiene på Cardinovas hjemmesider.

Studier på Eskimo-3 kapsler og flytende
Studier på Eskimo-3 Kids

Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker tilgang til noen av studiene som vises på listen, men som ikke er nedlastbare.