Eskimo-3 = Friend of the Sea

Friend of the SeaVi er stolte av at Cardinova har fått sertifisering av Friend of the Sea for sin produksjon av fiskeoljen til Eskimo-3.

Friend of the Sea er en «non-profit»-organisasjon som har som formål å bevare det biologiske mangfoldet i havet og å fremme en bærekraftig utvikling for omsetning og produksjon av marine produkter. Dette betyr at man gjennom hele verdikjeden tar hensyn til havet og det biologiske mangfoldet.

Organisasjonen arbeider også for å utvikle en prisstruktur på marine produkter slik at lokale fiskere og småskalaprodusenter får anstendig betalt for sine produkter. Lokale fiskere står for over 50 % av produktene som er Friend of the sea-sertifisert.

Les mer på Friend of the Sea egen hjemmeside

Her kan du se en video fra Friend of the Seas hjemmeside: