Omega-3 fiskeolje med god samvittighet

Ansjos fra stillehavet er råstoffet til Eskimo-3

Det er bra å vite hva man spiser. Når du kjøper Eskimo-3 kan du være trygg på hvor råvarene kommer fra. Eskimo-3 produseres hos Cardinova AB, et svensk farmasøytisk firma i Uppsala.

I likhet med mange andre omega-3 produkter, kommer fiskeoljen i Eskimo-3 fra Peru. I en studie fra Canadian University of British Colombia (2009), ble Peru rangert som det fremste landet i verden på overvåkning og regulering av fiskerisektoren – blant annet foran land som Norge og Canada. Til Eskimo-3 benyttes det kun den beste fiskeoljen som er tilgjengelig – den finner man i ansjos fra Stillehavet. Ansjos har en naturlig høy andel omega-3. Det er en forutsetning for disse fiskeartene å ha en høy andel olje for å overleve i så kalde havområder.

Fersk fisk
Fisken som benyttes som råstoff for Eskimo-3 kommer fra en fiskeflåte med  såkalte «daycatchers» – det vil si at båtene går i havn hver dag for å levere fangsten. Båtene har kjøleanlegg og ofte går det så kort tid som 4 timer fra fangsten har funnet sted, til fisken er i produksjonsanlegget. I EU-direktiver (fra 2009) for fiske, skal fisk for humant næringsforbruk prosesseres innen 36 timer fra fisken er fanget. Oljen i Eskimo-3 utvinnes alltid på mindre enn halvparten av denne tiden. Det er vi stolte av – det gir deg som forbruker et unikt produkt hva fersk råvare angår.

Bærekraftige bestander og kvoteregulert fiske
I Eskimo-3-produktene er det en selvfølge å kun benytte fisk fra bærekraftige bestander, samtidig som det bare brukes fisk som gir den kvalitetsmessig beste oljen. Ansjos gyter i det rene ishavet ved Antarktis, før de går nordover med den kalde Humboldtstrømmen (Perustrømmen) til vestkysten av Sør-Amerika. Bestanden av ansjos er bærekraftig ved et regulert fiske. Marinbiologer har beregnet at bestanden fornyer seg hele to ganger i året, samtidig som ansjos har et naturlig livsløp på ca to år.

Full sporbarhet
Alle båtene i flåten som fisker ansjos til Eskimo-3, er utstyrt med GPS-utstyr som kontinuerlig rapporterer om fangst og posisjon. Dette betyr at Eskimo-3 produktet du holder i hånden kan spores tilbake til nøyaktig sted og tidspunkt for hvor fisket foregikk. Det er dette som kalles full sporbarhet, og det gir deg som forbruker den tryggheten du har krav på.

Friend of the SeaEskimo-3 er sertifisert av Friend of the Sea. Dette er en ideell og uavhengig organisasjon som setter en rekke strenge krav til en bærekraftig utnyttelse av havets  ressurser. Les mer her