Pressemelding november 2011: Viktig informasjon om Eskimo-3

Et trygt valg for forbruker

Bringwell er ansvarlig distributør av Eskimo-3 i Norge. Som følge av reportasjen fra Forbrukerinspektørene på NRK onsdag 9.11.2011 og onsdag 17.11.2011, er det viktig å påpeke noen vesentlig egenskaper ved Eskimo-3.

Som forbruker er det viktig å orientere seg om sitt omega-3 produkt og derfor ønsker vi å distribuere omfattende informasjon om Eskimo-3.Vi håper at denne informasjonen vil hjelpe dere i å besvare dagsaktuelle spørsmål rundt Eskimo-3. En del av dokumentasjonen som kan lastes ned lenger ned på siden er sensitiv informasjon om vår verdikjede, men dette er samtidig viktig informasjon å dele med våre forbrukere for å opprettholde tilliten til Eskimo-3. Eskimo-3 er et trygt valg for voksne og barn.

Kvalitet

Eskimo-3 er alltid blant de beste oljene på kvalitet, både i egne og uavhengig analyser. Kvalitet på omega-3 måles ut fra to viktige parametre; (1) stabilitet og (2) renhet. Stabilitet blir vurdert som et resultat av hvor mye/lite en olje harskner, og de mest anerkjente referansene på stabilitet er Peroksid- og Anisidinverdier. Disse verdiene er et synlig bevis på at Eskimo-3 benytter råvarer av høy kvalitet, og en gjennomgående god produksjonsrutine fra fisk til ferdig produkt. Eskimo-3 benytter en patentert prosess kalt Pufanox for å stabilisere fiskeoljen. Dette er en prosess som kun Eskimo-3 benytter og er årsaken til at Eskimo-3 er så anerkjent på kvalitet (stabilitet). For å lese mer om stabilitetsbegrep i fiskeolje, kan vurderingen av risikoanalyse på oksidasjon i fiskeolje av Vitenskapskomiteen for Mattrygghet lesesher.

Tilleggsinformasjon angående kvalitet

Under kan man laste ned analyse av siste batch på Eskimo-3 som er i distribusjon på det norske markedet (høst 2011). Se spesielt på verdiene for Peroksid og Anisidin. Det er disse som ble referert til i NRK sitt program for vurdering av kvalitet/oksidasjon. Verdt å merke seg er at disse verdiene tilfredsstiller bransjens strengeste krav med god margin (GOED). Med andre ord; Eskimo-3 er en særdeles stabil fiskeolje. Les mer om interesseorganisasjonen GOED her

Studier

Eskimo-3 har vært på markedet i 20 år og er inkludert i over 120 vitenskaplige publikasjoner. Eskimo-3 blir av enkelte referert til som “forskerens fiskeolje”, både på grunn av mengden studier som foreligger, men også opphavet til produktet er viktig. Eskimo-3 er nemlig et resultat av arbeidet en forskningsgruppe ved Universitetet i Uppsala, ledet av professor Tom Saldeen på 80-tallet. Forskningsgruppen hadde som mål å finne frem til nettopp en stabil omega-3.

Tilleggsinformasjon angående studier

Last ned helt fersk og omfattende brosjyre fra produsent av Eskimo-3 (Cardinova) nederst på siden. Denne inneholder både historikk og et sammendrag av viktige funn i studier tilknyttet Eskimo-3/Omega-3 i relasjon til kvalitet og gunstig påvirkning av helsen.

Fisk fra Peru

I likhet med mange andre omega-3 produkter, så kommer fiskeolje i Eskimo-3 fra Peru. Peru er rangert som det fremste landet i verden på overvåkning og regulering av fiskerisektoren i en studie fra Canadian University of British Colombia (2009), blant annet foran land som Norge og Canada. Eskimo-3 vil kun benytte den beste fiskeoljen tilgjengelig, og det finner man nettopp i ansjos fra stillehavet. Fangst av fisk i relasjon med Eskimo-3 er regulert og foregår på levedyktige bestander.

Tilleggsinformasjon angående fisk fra Peru

I et brev fra Epax, som kan lastes ned litt lengre ned på siden, er et offisielt tilsvar på spesifikke påstander fremmet av Forbrukerinspektørene sin reportasje om fremstilling av fiskeolje i Peru på NRK onsdag 9.11.2011.

Miljø og sosialt ansvar

Fiskeoljen i Eskimo-3 er sertifisert av “Friend of the Sea”. Denne organisasjonen overvåker, og fysisk besøker hele prosessen fra fisk til ferdig produkt. For å være godkjent av “Friend of the Sea” stilles det krav til:

  1. At det kun benyttes fisk fra bærekraftig bestander av ansjos,
  2. Fisket må ikke påvirke havbunnen eller bifangst av truede arter,
  3. Fisket må følge nasjonale (Peru) og internasjonale vedtekter (FAO),
  4. Det stilles sterke krav til båtene, med et fungerende kjølesystem og satellittovervåking,
  5. Arbeidere har gode arbeidsforhold og rettferdig godtgjørelse,
  6. Foretaket må vise sosialt ansvar i sin region,
  7. Foretaket må gradvis redusere karbonutslipp.

Tilleggsinformasjon angående sosialt ansvar

Se http://www.friendofthesea.org for mer informasjon om organisasjonen, og for å laste ned sertifiseringsbevis på Eskimo-3.

For mer informasjon

For spørsmål angående Eskimo-3, ta gjerne kontakt Bringwell på telefon 64 00 19 50 eller e-post post@bringwell.no.